Pedagogische Visie

Onze pedagogische visie geeft u inzicht in wat u van ons mag verwachten en waar wij voor staan. Voor de pedagogisch medewerkers vormt dit beleid het uitgangspunt voor het dagelijks handelen.
Onze kinderdagverblijven bieden kinderen een omgeving waar ze zich veilig, geborgen en vertrouwd voelen en samen met andere kinderen spelen en leren. Kinderen dagen elkaar uit en leren om rekening met elkaar te houden. Ze leren alle vaardigheden die ze nodig hebben voor latere sociale relaties en voor een goede start op de basisschool en in de maatschappij.
Naast hetgeen beschreven wordt in het Pedagogisch Kader 0-4 jaar, de Wet kinderopvang en het Convenant Kinderopvang, zijn de volgende elementen van onze werkwijze leidend voor de kinderdagverblijven van Kids:

  • De groep: We creëren een vertrouwde omgeving met vaste medewerkers
  • Het dagritme: We hebben een duidelijk dagritme en vaste verzorgingsmomenten
  • Actieve rol pedagogisch medewerkers: We begeleiden de ontwikkeling van kinderen
  • Inrichting van de ruimte: We bieden kinderen veiligheid en uitdaging

Al onze medewerkers vinden betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor kind en ouder belangrijk en zijn zich bewust van onze kernwaarden zorgzaam, enthousiast en klantgericht.

Algemene voorwaarden Kids.

Algemene voorwaarden BSO Kids Wagemaker.

U leest alles over onze pedagogische visie in het pedagogisch beleidsplan van Kids.

In het document Beleid veiligheid, gezondheid en hygiëne leest u meer over veiligheid, gezondheid en hygiëne bij Kids kinderdagverblijven.

KDV Kids Landsmeer

Pedagogisch werkplan Kids Landsmeer

GGD Inspectierapport Kids Landsmeer

BSO Kids Wagemaker

Pedagogisch werkplan BSO Kids Wagemaker

GGD Inspectierapport BSO Kids Wagemaker

KDV Kids Weidevenne

Pedagogisch werkplan Kids Weidevenne

GGD Inspectierapport Kids Weidevenne

Kids is onderdeel van SKOP Holding

Kids Kinderdagverblijf is een onderdeel van de SKOP Holding, de grootste kinderopvangorganisatie in Purmerend. Met behoud van eigen identiteit, kunnen wij gebruik maken van de voordelen van een grote organisatie: onder andere ondersteuning van pedagogische coaches en een uitgebreid scholingsaanbod voor onze medewerkers.

 

 

Suggesties en klachten

Lees hier onze regeling voor suggesties en klachten en ons klachtenformulier.